biletul zilei de azi biletul zilei oddstake.com pariuri sportive online

Qualitat i Medi Ambient

/

Política de qualitat i mediambient

L’activitat que IFL GESTION S.L considera conforme als requisits de les normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 és:

Disseny, instal·lació i manteniment de sistemes d’electricitat, climatització, gas, fontanería, telecomunicació i obres d’albanyilería.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

  1. Compromís a complir les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients així com els requisits legals i reglamentaris.
  1. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius, metes, programes i criteris de Qualitat i Gestió Ambiental.
  1. Implantar els indicadors de qualitat i de gestió ambiental, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client i garantir un ús racional dels recursos naturals.
  1. Gestionar els processos que redueixin l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.
  1. Fomentar l’ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no només a través de la nostra tasca, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.
  1. Reduir al mínim la contaminació i la producció de residus per conservar els recursos.
  1. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  1. Consolidar el procés de millora contínua en l’acompliment de totes les activitats realitzades a l’empresa.
  1. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, per tal que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.