biletul zilei de azi biletul zilei oddstake.com pariuri sportive online

Projectes executius

/Tràmits contractació i legalitzacions d’instal•lacions

Projectes executius, tràmits contractació & legalitzacions d’instal•lacions

Un cop realitzada, executada i finalitzada la instal·lació d’un edifici, s’han de realitzar els tràmits pertinents per tal de disposar de tota la documentació legal. Per aquest motiu realitzem tots els documents que puguin ser necessaris per dur a terme la posta en marxa de la instal·lació i/o activitat d’un edifici.

Com a tràmits més destacats es poden anomenar els següents:

– Projecte bàsic i executiu.
– Projecte de legalització de instal·lació de climatització.
– Estudi de seguretat i Salut.
– Projecte de legalització eléctrica de Baixa tensió.
– Estudis de consum energètics.
– Projecte de legalització de grups electrògens.
– Plà de gestió de residus.
– Projecte de legalització d’instal·lacions de gas.
– Pla de seguretat i Salut.
– Contractacions amb companyies subministradores.
– Llicències d’Activitats
– Plans d’evacuació i recorreguts d’emergència.
– Realització de documentació AST-Built.
– Butlletins d’instal·lacions.